Zásady ochrany osobních údajů
 

Práva subjektu údajů

Po kontaktování osoby pověřené za ochranu osobních údajů můžete kdykoliv uplatnit následující práva:

  • Informace o vašich údajích, které uchováváme, a jejich zpracování (čl. 15 ONOOÚ),
  • Oprava nesprávných osobních údajů (čl. 16 ONOOÚ),
  • Vymazání vašich údajů uložených námi (čl. 17 ONOOÚ),
  • Omezení zpracování údajů, pokud ještě nemůžeme vaše údaje vymazat kvůli zákonným povinnostem (čl. 18 ONOOÚ),
  • Vznést námitku proti zpracování vašich údajů naší stranou (čl. 21 ONOOÚ)
  • Přenositelnost údajů, pokud jste se zpracováním údajů souhlasili nebo jste s námi uzavřeli smlouvu (čl. 20 ONOOÚ).

Svůj souhlas s tímto zpracováním můžete kdykoli odvolat s budoucí platností.

Stížnosti můžete vznést u dozorčího úřadu nebo u úřadu, jako odpovědného orgánu, který je odpovědný za činnosti naší firmy.

Seznam dozorčích orgánů (pro neveřejný sektor) s adresou naleznete na adrese: https://www.bfdi.bund.de/DE/Service/Anschriften/Laender/Laender-node.html.

Sumarizace obecných informací při návštěvě našich webových stránek

Povaha a účel zpracování:

Při návštěvě našich webových stránek, tj. bez registrace a bez jiného způsobu zadávání informací, automaticky shromažďujeme informace obecné povahy. Takové informace (Server-Logfiles) zahrnují například typ webového prohlížeče, použitý operační systém, název domény poskytovatele internetových služeb, vaši IP adresu a podobně.

Data zpracováváme zejména k následujícím účelům:

  • K zajištění bezproblémového připojení webových stránek,
  • K zajištění snadného zacházení s naší webovou adresou
  • K hodnocení bezpečnosti a stability systému
  • K optimalizaci webové stránky.

Údaje nepoužíváme k vyvozování závěrů o vaší osobě. Informace tohoto druhu v případě potřeby vyhodnocujeme statisticky v anonymní podobě za účelem optimalizace našich webových stránek a technologií, které jsou nezbytné k jejich provozu.

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ na základě našeho oprávněného zájmu na zlepšení stability a funkčnosti našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci dat mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří zpracovávají objednávky za účelem provozu a údržby těchto webových stránek.

Doba uchovávání dat:

Údaje jsou vymazány, jakmile již nejsou potřebné za účelem, za kterým byly původně shromážděny, tj. údaje která byly nezbytné k funkčnosti webových stránek, po ukončení příslušné relace však nadále nejsou.

V případě ukládání údajů do souborů protokolu je to nejpozději po 14 dnech. Po překročení této lhůty může k dojít k uchování dat. V takovém případě se jedná o IP adresy anonymizovaných uživatelů (identifikace uživatele webových stránek v tomto případě není možná).

Předepsaná nebo vyžadovaná ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů nevyžaduje zákon ani smluvní opatření. Bez IP adresy však nelze zaručit plnohodnotné fungování našich webových stránek. Jednotlivé služby nemusí být k dispozici nebo mohou fungovat v omezené míře.

Cookies

Stejně jako mnoho jiných webových stránek používáme i my tzv. „cookies“. Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do vašeho koncového zařízení (notebooku, tabletu, chytrého telefonu apod.), v případě, že navštívíte naše webové stránky.

Můžete odstranit buď jednotlivé soubory cookies nebo celý seznam. Kromě toho obdržíte informace a pokyny, jak výše zmíněné soubory vymazat, popř. jak předem zablokovat jejich ukládání. V závislosti na prohlížeči najdete potřebné informace pod následujícími odkazy:

Doba ukládání a použité soubory cookie:

Pokud na svém zařízení povolíte používání souborů cookie prostřednictvím nastavení prohlížeče nebo souhlasu, mohou být na našich webových stránkách používány následující soubory:

Technicky nezbytné cookies

Druh a účel zpracování:

Soubory cookies používáme k tomu, aby naše webové stránky byly uživatelsky přívětivější. Některé prvky našich webových stránek vyžadují, aby bylo možné identifikovat užívaný prohlížeč i po změně stránky.

Účelem používání technicky nezbytných souborů cookies je zjednodušit uživatelům používání webových stránek. Některé funkce našich webových stránek nelze nabízet bez vašeho souhlasu k užívání souborů cookies. Pro tyto účely je nutné, aby byl prohlížeč rozpoznatelný i po změně stránky.

Soubory cookies potřebujeme ke zpracování následujících dat:

Právní základ a oprávněný zájem:

Zpracování se provádí v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. f ONOOÚ na základě našeho oprávněného zájmu na uživatelsky přívětivém designu našich webových stránek.

Příjemce:

Příjemci dat mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří jsou zodpovědní za provoz a údržbu našich webových stránek.

Předepsaná nebo vyžadovaná ustanovení:

Poskytnutí výše uvedených osobních údajů nevyžaduje zákon ani smluvní závazek. Bez těchto údajů však nelze zaručit funkčnost našich webových stránek. Jednotlivé služby navíc nemusí být k dispozici, popř. mohou být omezeny.

Odvolání

Níže si prosím přečtěte informace o svém právu vznést námitku podle čl. 21 ONOOÚ.

Technicky nepotřebné soubory cookies

Díky využívání souborů cookies dále přizpůsobujeme nabídku na našich webových stránkách zájmu návštěvníků nebo ji obecně vylepšujeme na základě statistických vyhodnocení.

Chcete-li zjistit, kteří další poskytovatelé používají soubory cookie, podívejte se na níže uvedené informace o používaných zobrazovacích technologiích, sledování, remarketingu a analýze webu.

Právní základ:

Právním základem pro toto zpracování je ve všech případech váš souhlas, čl. 6 odst. 1 písm. a ONOOÚ.

Příjemce:

Příjemci dat mohou být poskytovatelé technických služeb, kteří jsou zodpovědní za provoz a údržbu našich webových stránek.

Chcete-li zjistit, kteří další poskytovatelé používají soubory cookies, podívejte se na níže uvedené informace o používaných zobrazovacích technologiích, sledování, remarketingu a analýze webu.

Předání dat třetí straně:

Informace k tomuto bodu naleznete v seznamech jednotlivých poskytovatelů zobrazení, sledování, remarketingu a webové analytiky.

Předepsané/ vyžadované ustanovení:

Naše webové stránky můžete prohlížet i bez souborů cookies. Webové prohlížeče jsou z pravidla nastaveny tak, aby přijímaly soubory cookies. Používání souborů cookies můžete obecně kdykoli deaktivovat prostřednictvím nastavení prohlížeče (viz Odvolání souhlasu).

Upozorňujeme, že jednotlivé funkce našich webových stránek nemusí fungovat, v případě, že deaktivujete soubory cookies.

Zrušení souhlasu:

Svůj souhlas můžete kdykoli odvolat prostřednictvím nástroje pro souhlas se soubory cookies.

Profilování:

V jakém rozsahu analyzujeme chování návštěvníků webových stránek pomocí pseudonymizovaných uživatelských profilů uvádíme níže. Jedná se o informace ohledně používaných technologiích zobrazování, sledování, remarketingu a webové analýzy.

Kontaktní formulář

Povaha a účel zpracování:

Pokud jste nás kontaktovali přes kontaktní formulář na našich webových stránkách, budeme zpracovávat údaje v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa. Údaje slouží k zadání dotazu a následné odpovědi na něj. Poskytování dalších údajů není povinné.

Právní základ:

Zpracování údajů zadaných do kontaktního formuláře je založeno na oprávněném zájmu (čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ).

Poskytnutím kontaktního formuláře umožnujeme snadnější komunikaci. Údaje, které nám tímto poskytujete ukládáme za účelem zpracování dotazu a Vámi poskytnuté informace ukládáme za účelem zpracování dotazu a případné další dotazy.

Pokud nás kontaktujete s žádostí o cenovou nabídku, budou údaje zadané v kontaktním formuláři zpracovány za účelem provedení předsmluvních opatření. (čl. 6 odst. 1 písm. b) ONOOÚ).

Příjemce:

Příjemci údajů jsou případní zpracovatelé.

Doba uchovávání dat:

Údaje budou vymazány nejpozději 6 měsíců po vyřízení žádosti.

Pokud vznikne smluvní vztah, řídíme se zákonnými lhůtami pro uchovávání údajů podle německého obchodního zákoníku (HGB) a po uplynutí těchto lhůt vaše údaje vymažeme.

Předepsaná nebo vyžadovaná ustanovení:

Poskytnutí vašich osobních údajů je dobrovolné. Váš dotaz však můžeme zpracovat pouze tehdy, pokud nám sdělíte své jméno, e-mailovou adresu a jeho obsah.

Užívání Google Analytics

Pokud jste k tomu dali souhlas, používají tyto webové stránky službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dále jen "Google"). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání těchto webových stránek se obvykle přenášejí na server společnosti Google v USA a tam se ukládají. Vzhledem k aktivaci anonymizace IP adresy na těchto webových stránkách však bude vaše IP adresa v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru předem zkrácena společností Google. Pouze ve výjimečných případech bude celá IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa, kterou přenáší váš prohlížeč v rámci služby Google Analytics nebude sloučena s jinými údaji společnosti Google.

Další informace o podmínkách používání a ochraně údajů najdete pod následujícím odkazem: https://www.google.com/analytics/terms/de.html und unter https://policies.google.com/?hl=de.

Z pověření provozovatele těchto webových stránek bude společnost Google tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o činnosti na webových stránkách a poskytování dalších služeb souvisejících s činností na webových stránkách a používáním internetu provozovatele webových stránek.

Námi odeslané údaje související se soubory cookie, uživatelským ID nebo reklamním ID se po 14 měsících automaticky vymažou. Vymazání údajů, jejichž doba uchovávání již uplynula, se provádí automaticky jednou za měsíc.

Zrušení souhlasu:

Sledování pomocí služby Google Analytics na našich webových stránkách můžete zabránit kliknutím na tento odkaz. Tím se do vašeho zařízení nainstaluje soubor, který zabrání shromažďování údajů službou Google Analytics pro tuto webovou stránku a pro daný prohlížeč do té doby, dokud bude soubor cookie nainstalován ve vašem prohlížeči.

Ukládání souborů cookie můžete také zabránit výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči; upozorňujeme však, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek.

Shromažďování údajů generovaných souborem cookie a souvisejících s vaším používáním webových stránek (včetně vaší IP adresy) společnosti Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete zabránit také stažením a instalací doplňku prohlížeče, který je k dispozici pod následujícím odkazem: Doplněk prohlížeče pro deaktivaci služby Google Analytics.

Používání Google Maps

Na těchto webových stránkách používáme službu Google Maps. Google Maps provozuje společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Google Maps nám umožňuje zobrazovat interaktivní mapy přímo na webových stránkách.
Podrobnější informace o zpracování údajů společností Google najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google.: https://policies.google.com/privacy. Zde, v centru ochrany soukromí, můžete mimo jiné změnit nastavení soukromí.

Podrobné pokyny ke správě vlastních dat v souvislosti s produkty Google naleznete zde: https://www.dataliberation.org

Při návštěvě webových stránek obdrží společnost Google informaci, že jste navštívili příslušnou podstránku našich webových stránek. K tomu dochází bez ohledu na to, zda společnost Google poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo zda žádný uživatelský účet neexistuje. Pokud jste přihlášeni ke službě Google, budou vaše data přiřazena přímo k vašemu účtu.

Pokud si nepřejete být přiřazeni ke svému profilu Google, musíte se před aktivací stránek ze služby Google odhlásit. Společnost Google ukládá vaše údaje jako profily používání a používá je pro účely reklamy, průzkumu trhu a designu svých webových stránek orientovaných na poptávku. Takové vyhodnocení se provádí zejména (i u nepřihlášených uživatelů) za účelem poskytování reklamy podle potřeb a informování ostatních uživatelů sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Proti vytvoření těchto uživatelských profilů máte právo vznést námitku a pro uplatnění tohoto práva musíte kontaktovat společnost Google následujícím způsobem.

Zrušení souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování vašich aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě se však může stát, že naše webové stránky nebudete moci používat vůbec nebo jen v omezené míře.

Vložená videa z YouTube

Na naše webové stránky vkládáme videa z YouTube. Provozovatelem příslušných zásuvných modulů je společnost YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dále jen "YouTube"). YouTube, LLC je dceřinou společností společnosti Google LLC, 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google"). Při návštěvě stránky s pluginem YouTube se naváže spojení se servery YouTube. Tímto způsobem se YouTube dozví, které stránky navštěvujete. Pokud jste přihlášeni ke svému účtu YouTube, může YouTube přiřadit vaše chování při surfování k vaší osobně. Tomu můžete zabránit tak, že se nejprve odhlásíte z účtu YouTube.

Při spuštění videa YouTube používá poskytovatel soubory cookies, které shromažďují informace o chování uživatele.

Další informace o účelu a rozsahu shromažďování a zpracování údajů společností YouTube naleznete v zásadách ochrany osobních údajů poskytovatele, kde najdete také další informace o svých právech v tomto ohledu a možnostech nastavení ochrany soukromí. (https://policies.google.com/privacy).

Zrušení souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování vašich aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookie nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookie a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookie. V takovém případě se však může stát, že naše webové stránky nebudete moci používat vůbec nebo jen v omezené míře.

Google AdWords

Naše webové stránky používají Google Conversion-Tracking. Společnost provozující služby Google AdWords je Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Pokud jste na naše webové stránky vstoupili prostřednictvím reklamy umístěné společností Google, Google AdWords nastaví ve vašem počítači soubor cookie. Soubor cookies pro Google Conversion-Tracking se nastaví, když uživatel klikne na reklamu umístěnou společností Google.

Pokud uživatel navštíví určité podstránky našich webových stránek a platnost souboru cookies ještě nevypršela, můžeme my a společnost Google rozpoznat, že uživatel kliknul na reklamu a byl přesměrován na tuto stránku. Každý zákazník služby Google AdWords obdrží jiný soubor cookies. Soubory cookies proto nelze sledovat na webových stránkách zákazníků AdWords. Informace získané pomocí Conversion-Cookies se používají k vytváření statistik konverzí pro zákazníky AdWords, kteří si zvolili Conversion-Cookies. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří klikli na jejich reklamu a byli přesměrováni na stránku označenou značkou Conversion-Cookies. Neobdrží však žádné informace, které by mohly být použity k osobní identifikaci uživatelů.

Podrobnější informace o zpracování údajů společností Google najdete v informacích o ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. Pod tímto odkazem můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany osobních údajů.

Zrušení souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování vašich aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookies nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookies a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookies. V takovém případě se však může stát, že naše webové stránky nebudete moci používat vůbec nebo jen v omezené míře.

Používání služby Google Remarketing

Tyto webové stránky využívají funkci remarketingu společnosti Google Inc. Provozovatelem služeb remarketingu Google je společnost Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dále jen "Google").

Tato funkce se používá k zobrazování zájmově orientovaných reklam návštěvníkům webových stránek v rámci reklamní sítě Google. V prohlížeči návštěvníka webových stránek se ukládají takzvaný „cookies“, které umožňují rozpoznat návštěvníka při návštěvě webových stránek, patřící do reklamní sítě Google. Na těchto stránkách se návštěvníkovi mohou zobrazovat reklamy, které se vztahují k obsahu, který návštěvník dříve navštívil na webových stránkách využívajících funkci remarketingu společnosti Google.

Další informace o zpracování údajů společností Google najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy. Pod tímto odkazem můžete také změnit nastavení ochrany osobních údajů v centru ochrany osobních údajů.

Odvolání souhlasu:

Poskytovatel v současné době nenabízí žádnou možnost jednoduchého odhlášení nebo zablokování přenosu dat. Pokud si přejete zabránit sledování vašich aktivit na našich webových stránkách, zrušte svůj souhlas s příslušnou kategorií souborů cookies nebo se všemi technicky nepotřebnými soubory cookies a přenosy dat v nástroji pro souhlas se soubory cookies. V takovém případě se však může stát, že naše webové stránky nebudete moci používat vůbec nebo jen v omezené míře.

Šifrování protokolu SSL

Pro ochranu bezpečnosti vašich údajů při přenosu používáme nejmodernější metody šifrování (např. SSL) prostřednictvím protokolu HTTPS.

Informace o vašem právu vznést námitku podle čl. 21 ONOOÚ

Právo vznést námitky v jednotlivých případech

Máte právo kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace proti zpracování osobních údajů, které se vás týká a které je prováděno na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) ONOOÚ (zpracování údajů na základě oprávněného zájmu); to platí i pro profilování založené na tomto ustanovení ve smyslu čl. 4 odst. 4 ONOOÚ.

Pokud vznesete námitku, nebudeme vaše osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo pokud zpracování neslouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Příjemce námitky

Jenpix GmbH
Hermann-Pistor-Straße 33A
07745 Jena Německo

Telefon: +49 3641 534143
E-Mail: info@jenpix.de

Výkonný ředitel:
Benjamin Paschold, Gundel Woite

Změna zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo upravit toto prohlášení o ochraně osobních údajů tak, aby vždy odpovídalo aktuálním právním požadavkům, nebo za účelem provedení změn našich služeb v prohlášení o ochraně osobních údajů, např. při zavádění nových služeb. Nové prohlášení o ochraně osobních údajů se poté vztahuje na další navštívení webových stránek.

Dotazy na pověřence pro ochranu osobních údajů

Máte-li jakékoli dotazy týkající se ochrany údajů, napište nám e-mail nebo se obraťte přímo na osobu odpovědnou za ochranu údajů v naší organizaci:

Florian Brandl
dsb@jenpix.de

 

Prohlášení o ochraně osobních údajů bylo vytvořeno s pomocí společnosti activeMind AG, která je odborníkem na externí pověřence pro ochranu osobních údajů (Verze #2020-09-30).

Zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny s pomocí společnosti activeMind AG, odborníků na ochranu osobních údajů (verze #2020-09-30).