Polityka prywatności

 

W trosce o zachowanie prawa do prywatności

Użytkowników witryny firmy Jenpix GmbH oraz wypełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa, Jenpix GmbH przekazuje Użytkownikom niniejszą Politykę Prywatności, w której wyjaśnia i informuje o sposobie, w jaki dane osobowe Użytkowników są przetwarzane i zabezpieczane.

Osobami odpowiedzialnymi za Politykę Prywatności, a zwłaszcza za jej zgodność z Ogólnym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) jest:

Jenpix GmbH

Hermann-Pistor-Straße 33A
07745 Jena Deutschland

Telefon: +49 (0)3641/534143
E-Mail: info@jenpix.de

Zarząd:
Benjamin Paschold, Gundel Woite

Inspektor Danych Osobowych:
Florian Brandl
dsb@jenpix.de

Podstawowe informacje

W każdej chwili mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Danych Osobowych, zwłaszcza w niniejszych kwestiach:

  • Informacje o Państwa danych przechowywanych przez nas i ich przetwarzaniu (art. 15 RODO).
  • Sprostowanie nieprawidłowych danych osobowych (art. 16 RODO).
  • Usunięcie Państwa danych przechowywanych przez nas w bazie danych (art. 17 RODO),
  • Ograniczenie przetwarzania danych, jeśli ze względu na zobowiązania prawne nie możemy jeszcze usunąć Państwa danych (art. 18 RODO),
  • Możliwość przenoszenia danych, o ile wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie danych lub zawarli z nami umowę (art. 20 RODO).
  • Sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Państwa danych (art. 21 RODO) oraz

Udzieloną nam wcześniej zgodę, mogą Państwo odwołać, co będzie skutkowało jej brakiem na przysżłość.

W każdej chwili mogą Państwo złożyć skargę do właściwego dla Państwa Organu Nadzorczego (art. 77 RODO, zgodnie z art. 47 Karty Praw Podstawowych). Właściwy Organ Nadzorczy zależy od państwa członkowskiego, w którym Państwo mieszkają, pracują lub w którym doszło do domniemanego naruszenia. Więcej informacji na temat Organów Nadzoru znajdą Państwo na stronie internetowej Urzędu Ochrony Danych Osobowych: https://uodo.gov.pl/

udostepnianie danych

W ramach naszych usług przetwarzamy dane kontaktowe właścicieli i opiekunów stron internetowych, które są niezbędne do realizacji tych usług. W tym celu przechowujemy nazwiska i adresy e-mail kontaktowanych osób, jak również adresy stron internetowych tych osób, aby móc się z nimi skontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej. Przetwarzamy również dane osobowe w celu nawiązania kontaktu drogą pocztową. W kontekście akwizycji telefonicznej przechowywane są również odpowiednie numery telefonów. Wszystkie dane są zbierane z publicznie dostępnych źródeł. Dane są przekazywane osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to konieczne i nieuniknione dla realizacji naszych usług określonych w umowie. Dane są przetwarzane wyłącznie w celach określonych w umowie.

Dane Osobowe są przechowywane na bezpiecznych serwerach w Niemczech. Dostęp osób trzecich nie jest możliwy. O ile obowiązujące ustawowe obowiązki gwarancyjne i retencyjne nie przewidują inaczej, dane zostaną usunięte po zakończeniu zlecenia.

W każdej chwili mogą Państwo nieformalnie sprzeciwić się przetwarzaniu swoich danych. W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych Osobowych.

Gromadzenie I Przetwarzanie danych osób owiedzajacych naszą stronę internetową

sposób i cel przetwarzania danych:

W momencie wejścia na naszą stronę internetową, tzn., jeśli nie dokonają Państwo rejestracji lub nie przekażą informacji w inny sposób, automatycznie zbierane są informacje o charakterze ogólnym. Informacje te (pliki cookies) obejmują np. typ przeglądarki internetowej, używany system operacyjny, nazwę domeny dostawcy usług internetowych, adres IP i podobne. Są to wyłącznie informacje, które nie pozwalają na wyciąganie jakichkolwiek wniosków na temat Państwa osoby.

W szczególności są one przetwarzane w następujących celach:

  • zapewnienie płynnej konfiguracji połączenia strony internetowej;
  • zapewnienie sprawnego korzystania z naszej strony internetowej;
  • ocenę bezpieczeństwa i stabilności systemu, oraz
  • dla innych celów administracyjnych.

Nie wykorzystujemy Państwa danych do wyciągania wniosków na tematy osobiste. Informacje tego rodzaju mogą być przez nas statystycznie oceniane w celu optymalizacji naszej strony internetowej i technologii, która ją tworzy.

podstawa prawna:

Przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego uzasadnionego interesu, jakim jest poprawa stabilności i funkcjonalności naszej strony internetowej.

odbiorca danych osobowych:

Odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmiot odpowiedzialny i ewentualnie dostawcy usług technicznych, którzy działają jako podmioty przetwarzające zlecenia w celu obsługi i utrzymania naszej strony internetowej.

Czas przechowywania danych:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do celów, dla których zostały zebrane. Z reguły dotyczy to wykorzystania danych podczas przeglądania witryny.

czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Podanie wyżej wymienionych danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak bez adresu IP nie można zagwarantować obsługi i funkcjonalności naszej strony internetowej. Ponadto poszczególne usługi i świadczenia mogą nie być dostępne lub mogą być ograniczone. Z tego powodu sprzeciw jest wykluczony.

formularz kontaktowy

sposób i cel przetwazania danych:

Wprowadzone przez Państwa dane będą przechowywane w celu indywidualnej komunikacji z Państwem. W tym celu konieczne jest podanie prawidłowego adresu e-mail oraz imienia i nazwiska. Jest to wykorzystywane do przyporządkowania zapytania i późniejszej odpowiedzi na nie. Podanie dalszych danych jest opcjonalne.

Podstawa prawna:

Podstawą przetwarzania danych wprowadzonych w formularzu kontaktowym jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Udostępniając formularz kontaktowy, chcielibyśmy ułatwić Państwu kontakt z nami. Podane przez Państwa informacje będą przechowywane w celu opracowania zapytania i ewentualnych dalszych pytań.

Jeśli skontaktują się Państwo z nami, aby poprosić o wycenę, dane wprowadzone w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu przeprowadzenia działań przedumownych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

odbiorca:

Odbiorcami danych są wyłącznie podmiot odpowiedzialny i ewentualnie podmioty przetwarzające zlecenia.

czas przechowywania danych osobowych:

Dane zostaną usunięte nie później niż 6 miesięcy po rozpatrzeniu wniosku.

W przypadku nawiązania stosunku umownego podlegamy ustawowym okresom przechowywania danych zgodnie z polskim kodeksem handlowym i usuwamy Państwa dane po upływie tych okresów.

Czy Udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne. Możemy jednak przetworzyć prośbę tylko wtedy, gdy podadzą nam Państwo swoje imię i nazwisko, adres e-mail oraz powód prośby.

wykorzystanie narzędzi Google Analytics

Sposób I cel przetwazania danych:

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (dalej: "Google"). Google Analytics używa "cookies", czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze użytkownika, aby pomóc witrynie analizować sposób, w jaki użytkownicy z niej korzystają. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania przez Państwa z tej strony internetowej są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Ze względu na aktywację anonimizacji IP na tych stronach internetowych, Państwa adres IP zostanie jednak wcześniej skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach-stronach porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przekazany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google będzie korzystał z tych informacji w celu oceny korzystania z tej strony internetowej przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora strony internetowej. Adres IP przekazywany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics nie będzie łączony z innymi danymi Google.

Celem przetwarzania danych jest ocena korzystania ze strony internetowej oraz sporządzanie raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej. Następnie mają być świadczone inne usługi powiązane w oparciu o korzystanie ze strony internetowej.

podstawa prawna:

Przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

odbiorca:

Odbiorcami danych są administrator i Google jako podmiot przetwarzający. W tym celu zawarliśmy z Google odpowiednią umowę dotyczącą przetwarzania zleceń.

czas przechowywania danych osobowych:

Dane są usuwane, gdy tylko nie są już potrzebne do naszych celów ewidencyjnych.

przekazywanie danych do krajów trzecich:

Google przetwarza Państwa dane w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE_USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Zawarliśmy również standardowe klauzule ochrony danych z Google w zakresie korzystania z Google Analytics.

Czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Uniemożliwienie dostępu może spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

odwolanie zgody na przetwarzanie danych:

Użytkownik może zrezygnować z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w swojej przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku może nie być w stanie korzystać z pełnej funkcjonalności tej strony. Ponadto mogą Państwo zapobiec gromadzeniu danych generowanych przez cookie i związanych z korzystaniem przez Państwa ze strony internetowej (włącznie z Państwa adresem IP) do Google oraz przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: Browser Add On do dezaktywacji Google Analytics.

Dodatkowo lub alternatywnie można zapobiec śledzeniu przez Google Analytics na naszych stronach, klikając na ten link. Spowoduje to zainstalowanie na Twoim urządzeniu pliku cookie. Zapobiega to gromadzeniu danych przez Google Analytics dla tej strony internetowej i dla tej przeglądarki w przyszłości, tak długo jak plik cookie pozostanie zainstalowany w przeglądarce.

profilowanie:

Za pomocą narzędzia śledzącego Google Analytics można ocenić zachowanie osób odwiedzających stronę internetową i przeanalizować zainteresowania. W tym celu tworzymy pseudonimowy profil użytkownika.

wykorzystanie bibliotek skryptów (Google Webfonts)

Sposób I cel przetwazania danych:

W celu prawidłowego i atrakcyjnego graficznie wyświetlania naszych treści we wszystkich przeglądarkach, używamy na tej stronie "Google Web Fonts" firmy Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA; dalej "Google") do wyświetlania czcionek.

Polityka prywatności operatora biblioteki, firmy Google, znajduje się tutaj: https://www.google.com/policies/privacy/.

podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google Webfonts i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

odbiorca:

Wyświetlanie bibliotek skryptów lub bibliotek czcionek automatycznie wywołuje połączenie z operatorem danej biblioteki. Teoretycznie możliwe jest – choć obecnie nie wiadomo, czy i w jakim celu – że operator zbiera w tym przypadku dane Google.

Czas przechowywania danych osobowych:

Nie zbieramy żadnych danych osobowych poprzez wykorzystanie Google Web Fonts.

Dalsze informacje na temat Google Web Fonts można znaleźć pod adresem https://developers.google.com/fonts/faq oraz w polityce prywatności Google: https://www.google.com/policies/privacy/.

Przekazawanie danych do krajów trzecich:

Google przetwarza Państwa dane w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE_USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Podanie danych osobowych nie jest wymagane ani prawnie, ani umownie. Jednak prawidłowe wyświetlanie zawartości standardowych czcionek nie jest możliwe bez niego.

odwolanie zgody na przetwarzanie danych:

Do wyświetlania treści regularnie wykorzystywany jest język programowania JavaScript. Możesz zatem sprzeciwić się przetwarzaniu danych, dezaktywując wykonywanie skryptów JavaScript w swojej przeglądarce lub instalując blokadę skryptów JavaScript. Należy pamiętać, że może to spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

wykorzystanie danych z Google Maps

Sposób I cel przetwazania danych:

Na tej stronie korzystamy z usługi Google Maps. Google Maps jest obsługiwane przez Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google"). Dzięki temu możemy wyświetlać interaktywne mapy bezpośrednio na stronie internetowej i umożliwiamy wygodne korzystanie z funkcji mapy.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Google można znaleźć w informacji o ochronie danych Google. Tam też można zmienić swoje osobiste ustawienia ochrony danych w centrum ochrony danych.

Szczegółowe instrukcje dotyczące zarządzania własnymi danymi w związku z produktami Google można znaleźć tutaj.

podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Map Google i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

odbiorca:

Podczas wizyty na naszej stronie internetowej, Google otrzymuje informację, że użytkownik wszedł na odpowiednią podstronę naszej witryny. Dzieje się tak niezależnie od tego, czy Google udostępnia konto użytkownika, za pośrednictwem którego użytkownik jest zalogowany, czy też nie istnieje żadne konto użytkownika. Jeśli są Państwo zalogowani w Google, Państwa dane zostaną przypisane bezpośrednio do istniejącego tam konta.

Jeśli nie chcą Państwo, aby dane zostały przypisane do istniejącego profilu Google, należy wylogować się z Google przed aktywacją przycisku. Google przechowuje Państwa dane jako profile użytkowania i wykorzystuje je do celów reklamowych, badania rynku i/lub dostosowania swojej strony internetowej do Państwa potrzeb. Taka ocena jest przeprowadzana w szczególności (nawet w przypadku użytkowników niezalogowanych) w celu zapewnienia reklamy opartej na potrzebach oraz informowania innych użytkowników sieci społecznościowej o Państwa aktywności na naszej stronie. Mają Państwo prawo do sprzeciwu wobec tworzenia tych profili użytkowników, przy czym w celu skorzystania z tego prawa należy skontaktować się z Google.

Czas przechowywania danych osobowych:

Nie zbieramy żadnych danych osobowych dzięki integracji z Google Maps.

Przekazywanie danych do krajów trzecich:

Google przetwarza Państwa dane w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE_USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odwolanie zgody na przetwarzanie danych:

Jeśli nie chcą Państwo, aby Google zbierał, przetwarzał lub wykorzystywał Państwa dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, można dezaktywować JavaScript w ustawieniach przeglądarki. W takim przypadku jednak nie będą Państwo mogli korzystać z naszej strony internetowej lub tylko w ograniczonym zakresie.

Czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Uniemożliwienie dostępu może spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

opublikowane filmy na platformie YouTube

Sposób I cel przetwazania danych:

Na niektórych naszych stronach internetowych osadzamy filmy z YouTube. Operatorem odpowiednich wtyczek jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA (dalej "YouTube"). Podczas odwiedzania strony z wtyczką YouTube nawiązywane jest połączenie z serwerami YouTube. Dzięki temu YouTube wie, jakie strony Państwo odwiedzają. Jeśli jest się zalogowanym na swoim koncie YouTube, YouTube może przypisać zachowanie podczas surfowania do Państwa konta automatycznie. Można temu zapobiec, wylogowując się najpierw z konta YouTube.

W przypadku uruchomienia filmu w serwisie YouTube dostawca wykorzystuje pliki cookie, które zbierają informacje o zachowaniu użytkownika.

Dalsze informacje na temat celu i zakresu gromadzenia i przetwarzania danych przez YouTube można znaleźć w oświadczeniach usługodawcy o ochronie danych osobowych, gdzie znajdują się również dalsze informacje na temat Państwa praw w tym zakresie oraz możliwości ustawień w celu ochrony Państwa prywatności (https://policies.google.com/privacy). Google przetwarza Państwa dane w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE-USA www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji z YouTube i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

odbiorca:

Wyświetlanie strony internetowej YouTube automatycznie wywołuje połączenie z Google.

Czas przechowywania danych osobowych:

Osoby, które dezaktywowały zapisywanie plików cookies dla programu Google Ad, nie będą musiały spodziewać się takich plików podczas oglądania filmów na YouTube. YouTube przechowuje jednak również nieosobowe informacje o użytkowaniu w innych plikach cookie. Jeśli chcesz temu zapobiec, musisz zablokować zapisywanie plików cookies w swojej przeglądarce.

Dalsze informacje na temat ochrony danych w "YouTube" można znaleźć w oświadczeniu oferenta o ochronie danych pod adresem: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

Przekazywanie danych do krajów trzecich:

Google przetwarza Państwa dane w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE_USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Google Adwords

Sposób I cel przetwazania danych:

Nasza strona korzysta z Google Conversion Tracking. Firmą prowadzącą usługi Google AdWords jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Jeśli weszli Państwo na naszą stronę internetową za pośrednictwem reklamy umieszczonej przez Google, Google AdWords ustawi plik cookie na Państwa komputerze. Plik cookie śledzenia konwersji jest ustawiany, gdy użytkownik kliknie na reklamę umieszczoną przez Google.

Jeśli użytkownik odwiedzi określone strony naszej witryny, a plik cookie jeszcze nie wygasł, my i Google możemy rozpoznać, że użytkownik kliknął na reklamę i został przekierowany na tę stronę. Każdy klient Google AdWords otrzymuje inny plik cookie. Pliki cookie nie mogą być zatem śledzone na stronach internetowych klientów AdWords. Informacje uzyskane za pomocą pliku cookie konwersji są wykorzystywane do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na śledzenie konwersji. Klienci dowiadują się o łącznej liczbie użytkowników, którzy kliknęli w ich reklamę i zostali przekierowani na stronę oznaczoną tagiem śledzenia konwersji. Nie otrzymują one jednak żadnych informacji, które mogą być wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkowników.

podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google AdWords i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

odbiorca:

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Google, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Czas przechowywania danych osobowych:

Te pliki cookie tracą ważność po 30 dniach i nie są wykorzystywane do identyfikacji osób.

Przekazywanie danych do krajów trzecich:

Google przetwarza Państwa dane w USA i poddał się działaniu Tarczy Prywatności UE_USA https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Odwolanie zgody na przetwarzanie danych:

Jeśli nie chcą Państwo uczestniczyć w śledzeniu, mogą Państwo odrzucić ustawienie wymaganego w tym celu pliku cookie – na przykład za pomocą ustawienia przeglądarki, które zasadniczo wyłącza automatyczne ustawianie plików cookie lub poprzez ustawienie przeglądarki w taki sposób, że pliki cookie z domeny "googleleadservices.com" są blokowane.

Należy pamiętać, że nie można usunąć plików cookie opt-out tak długo, jak długo nie chcą Państwo, aby jakiekolwiek dane pomiarowe były rejestrowane. Jeśli usunęli Państwo wszystkie pliki cookie w przeglądarce, muszą Państwo ponownie ustawić odpowiedni plik cookie opt-out.

Czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Uniemożliwienie dostępu może spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

wykorzystanie narzędzi Google Remarketing

Sposób I cel przetwazania danych:

Ta strona internetowa korzysta z funkcji remarketingu firmy Google Inc. Operatorem usług remarketingu Google jest Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA (dalej "Google").

Funkcja ta służy do prezentowania osobom odwiedzającym stronę internetową reklam opartych na zainteresowaniach w ramach sieci reklamowej Google. W przeglądarce osoby odwiedzającej stronę internetową zapisywany jest tzw. plik "cookie", który umożliwia rozpoznanie osoby odwiedzającej, gdy wywołuje ona strony internetowe należące do sieci reklamowej Google. Na tych stronach odwiedzającym mogą być prezentowane reklamy odnoszące się do treści, do których odwiedzający miał wcześniej dostęp na stronach internetowych korzystających z funkcji remarketingu Google.

podstawa prawna:

Podstawą prawną integracji Google Remarketing i związanego z tym przekazywania danych do Google jest Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

odbiorca:

Podczas każdej wizyty na naszej stronie internetowej dane osobowe, w tym adres IP, są przekazywane do Google w USA. Te dane osobowe są przechowywane przez Google. Google może przekazywać te dane osobowe zebrane w ramach procesu technicznego osobom trzecim.

Nasza firma nie zawiera żadnych informacji z Google, za pomocą których można by zidentyfikować osobę, której dane dotyczą.

Odwolanie zgody na przetwarzanie danych:

Według własnych informacji Google nie gromadzi podczas tego procesu żadnych danych osobowych. Jeśli jednak nie chcą Państwo korzystać z funkcji remarketingu Google, mogą ją Państwo zasadniczo wyłączyć, dokonując odpowiednich ustawień na stronie https://support.google.com/adwordspolicy/answer/143465. Alternatywnie można wyłączyć stosowanie plików cookie do reklam opartych na zainteresowaniach za pośrednictwem inicjatywy sieci reklamowej, postępując zgodnie z instrukcjami na stronie http://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Czy udostępnienie danych osobowych jest obligatoryjne:

Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, oparte wyłącznie na Państwa zgodzie. Uniemożliwienie dostępu może spowodować ograniczenia funkcjonalne na stronie internetowej.

certyfikat ssl

Aby chronić bezpieczeństwo Państwa danych podczas transmisji, stosujemy najnowocześniejsze metody szyfrowania (np. SSL) za pomocą protokołu HTTPS.

zmiany regulaminu polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do dostosowania niniejszego Oświadczenia o Polityce Prywatności, aby zawsze odpowiadało ono aktualnym wymogom prawnym lub w celu wprowadzenia zmian w naszych działaniach, np. przy wprowadzaniu nowych usług. Nowe Oświadczenie o Polityce Prywatności będzie wtedy obowiązywać przy następnej wizycie.

pytania dotyczace polityki prywatności

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące ochrony danych, proszę napisać do nas na firmowy adres e-mail lub skontaktować się bezpośrednio z naszym Inspektorem Danych Osobowych.